LINGVO.ORG Komputila parolado en Esperanto

Tajpu mallongan tekston en Esperanto, kaj poste premu "parolu" por parolanta dosiero .au () aŭ .wav () aŭ HTML5 ().
a be ce ĉa di e ef ge ĝe ha ĥi i jo ĵi ka lo om no o pa kuo er es eŝ ta u ŭo ve vavo ikso ipsilopo ze
Supersignoj estas cx=ĉ gx=ĝ hx=ĥ jx=ĵ sx=ŝ vx=ŭ xx=x.
Maŝina parolo estas danke al Mbrola.

Pli da detaloj pri Parolu | Parolsintezo | Prononca ekzerco | Tatoeba - la datumaro de ekzemplaj frazoj |
Forvo - la datumaro de parolitaj vortoj | Oddcast parolsintezilo (uzu cx ktp) | PAROLU en Fajrovulpo kaj Tondrobirdo