Online Esperanto translator / Tradukilo inter Esperanto kaj la Angla ktp


cx=ĉ gx=ĝ hx=ĥ
jx=ĵ sx=ŝ vx=ŭ

ViVo | PIV | PReVo | Tekstaro | Wikitrans | Mobile / Mobile / Poŝtelefone | Astronomio | Komputeko | Google Ilaro | Lingvoilo | Lingvohelpilo | Facililo | Keyboard / Clavier / Klavaro | Lernu | Duolingo


Eriketo Tradukado GramTrans Cucumis Google Translate
Tekstoj Itranslate4.eu (uzas Apertium) Apertium LinguaForce