Online Esperanto translator / Tradukilo inter Esperanto kaj la Angla ktpPIV | Tekstaro | PMEG | ViVo | PReVo | Wikitrans | [email protected] tradukejo | Terminaroj | Komputeko | Elementoj | Google Ilaro | Lingvoilo | Lingvohelpilo | Facililo | Mobile / Mobile / Poŝtelefone | Konvertilo | Keyboard / Clavier / Klavaro | Lernu | Duolingo


Eriketo Tradukado GramTrans Cucumis Google Translate
Tekstoj Translator.eu Apertium LinguaForce
Lingvo.org