Online Esperanto translator / Tradukilo inter Esperanto kaj la Angla ktpPIV | ViVo | ReVo | Tekstaro | PanLex | PReVo | XL Wikitrans | Wikitrans | Google | Lingvanex | Opus | Neavo | [email protected] tradukejo | Terminaroj | Komputeko | Elementoj | Esperanto 500 | PMEG | Lingvoilo | Lingvohelpilo | Facililo | Mobile/Mobile/Poŝtelefone | Konvertilo | Keyboard/Clavier/Klavaro | Lernu | Duolingo


Eriketo Tradukado GramTrans Cucumis Google Translate Tekstoj Translator.eu Apertium LinguaForce