LINGVO.ORG Kemiaj elementoj en Esperanto

 1. H hidrogeno
 2. He heliumo
 3. Li litio
 4. Be berilio
 5. B boro
 6. C karbono (c kiel k)
 7. N nitrogeno
 8. O oksigeno
 9. F fluoro
 10. Ne neono
 11. Na natrio
 12. Mg magnezio
 13. Al aluminio
 14. Si silicio
 15. P fosforo (p kiel ph kiel f)
 16. S sulfuro
 17. Cl kloro (c kiel k)
 18. Ar argono
 19. K kalio
 20. Ca kalcio (c kiel k)
 21. Sc skandio (c kiel k)
 22. Ti titano
 23. V vanado
 24. Cr kromo (c kiel k)
 25. Mn mangano
 26. Fe fero
 27. Co kobalto (c kiel k)
 28. Ni nikelo
 29. Cu kupro (c kiel k)
 30. Zn zinko
 31. Ga aŭ galiumo aŭ galio (ankaŭ estas planto galio)
 32. Ge aŭ germaniumo aŭ germanio (de lando germanio/germanujo)
 33. As arseno
 34. Se seleno
 35. Br bromo
 36. Kr kriptono
 37. Rb rubidio
 38. Sr stroncio
 39. Y itrio (y kiel i)
 40. Zr zirkonio
 41. Nb niobio
 42. Mo molibdeno
 43. Tc teknecio
 44. Ru rutenio
 45. Rh rodio (h kvazaŭ kiel nul)
 46. Pd paladio
 47. Ag arĝento
 48. Cd kadmio (c kiel k)
 49. In indio
 50. Sn stano
 51. Sb antimono/stibio (stibio)
 52. Te teluro
 53. I jodo (i kiel j)
 54. Xe ksenono (x kiel ks)
 55. Cs cezio (s kiel z)
 56. Ba bario
 57. La lantano
 58. Ce cerio
 59. Pr prazeodimo
 60. Nd neodimo
 61. Pm prometio
 62. Sm samario
 63. Eu eŭropio
 64. Gd gadolinio
 65. Tb terbio
 66. Dy disprozio (y kiel i)
 67. Ho holmio
 68. Er erbio
 69. Tm aŭ tuliumo aŭ tulio (tuliumo prefere ol tulio, pro tio ke tulio kaj talio tro similas sone kaj skribe)
 70. Yb iterbio (y kiel i)
 71. Lu lutecio
 72. Hf hafnio
 73. Ta tantalo
 74. W volframo (w kiel v)
 75. Re renio
 76. Os osmio
 77. Ir iridio
 78. Pt plateno
 79. Au oro (tradicia)
 80. Hg hidrargo
 81. Tl talio (ne tiom grave ke talio ankaŭ estas korpero)
 82. Pb plumbo
 83. Bi bismuto
 84. Po polonio
 85. At astato
 86. Rn radono
 87. Fr aŭ franciumo aŭ francio (de lando francio/francujo)
 88. Ra radiumo (ne radio, kaj ne tro simile al rodio)
 89. Ac aktinio (c kiel k)
 90. Th torio (h kvazaŭ kiel nul)
 91. Pa protaktinio
 92. U uranio
 93. Np neptunio
 94. Pu plutonio
 95. Am americio
 96. Cm kuriumo (c kiel k, ne kurio kiu estas unuo de radioaktiveco)
 97. Bk berkelio
 98. Cf aŭ kaliforniumo aŭ kalifornio (c kiel k, loko Kalifornio estas majuskle)
 99. Es ejnŝtejnio
 100. Fm fermio
 101. Md mendelevio
 102. No nobelio
 103. Lr laŭrencio
 104. Rf ruterfordio
 105. Db dubnio
 106. Sg seborgio
 107. Bh aŭ boriumo aŭ bohrio aŭ borio (boriumo/bohrio por eviti tro da simileco kun boro kaj bario)
 108. Hs hasio
 109. Mt mejtnerio
 110. Ds darmŝtatio
 111. Rg rentgenio
 112. Cn kopernicio (c kiel k)
 113. Nh nihonio
 114. Fl flerovio
 115. Mc moskovio (c kiel k)
 116. Lv livermorio
 117. Ts aŭ teneso aŭ tenesio (loko Tenesio estas majuskle)
 118. Og oganesono

Historie (konfuzige): Tm/69 estis tuli(um)o, kaj Tl/81 estis taliumo. Nuntempe: Tm/69 estas tulio, kaj Tl/81 estas talio. Onte (espereble): Tm/69 estu tuliumo, kaj Tl/81 restu talio.

Nepre kun -umo: heliumo, radiumo, kuriumo. Prefere kun -umo: tuliumo. Foje kun -umo: galiumo, germaniumo, franciumo, kaliforniumo.

Vidu ankaŭ Perioda tabelo kaj Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero kaj Nova rigardo al la nomoj de la kemiaj elementoj en Esperanto de Doug Portmann kaj Perioda Tabelo de la Kemiaj Elementoj en Esperanto de d-ro Orlando E. Raola (AdE), 2018.