LINGVO.ORG
Oficiala Morso por Esperanto

A •-   B -•••  C -•-•   Ĉ -•-••   D -••   E •   F ••-•   G --•   Ĝ --•-•   H ••••   Ĥ ----   I ••   J •---   Ĵ •---•
K -•-   L •-••  M --   N -•   O ---   P •--•   R •-•   S •••   Ŝ •••-•   T -   U ••-   Ŭ ••--   V •••-   Z --••
0 -----  1 •----  2 ••---  3 •••--  4 ••••-  5 •••••  6 -••••  7 --•••  8 ---••  9 ----•  Q --•-  W •--  X -••-  Y -•--
. •-•-•-  , --••--  : ---•••  ; -•-•-•  ? ••--••  ' •----•  - -••••-  / -••-•  ( -•--•  ) -•--•-  " •-••-•  = -•••-  + •-•-•  @ •--•-•


Esperante (cx = ĉ ktp):


     

Morse:

Morso en aliaj alfabetoj | Morso en diversaj lingvoj | ITU-T F.1 | Pli pri Morso | Bultenoj de ILERA | Morsa somosado por surdblinduloj