Noi, membrii mişcării mondiale pentru promovarea limbii esperanto, adresăm acest manifest tuturor guvernelor, organizaţiilor internaţionale şi oamenilor de bună-credinţă cu intenţia declarată de a continua să activăm pentru ţelurile exprimate în continuare, şi invităm fiecare organizaţie şi pe fiecare individ în parte să se alăture efortului nostru.

Lansată în 1887 ca proiect de limbă auxiliară pentru comunicare internaţională şi dezvoltată rapid într-o limbă vie şi bogată în nuanţe, esperanto funcţionează de peste un secol pentru a uni oamenii în pofida barierelor lingvistice şi culturale. În acest timp ţelurile vorbitorilor ei nu şi-au pierdut importanţa şi actualitatea. Nici utilizarea pe scară mondială a câtorva limbi naţionale, nici progesele în tehnica comunicaţiilor, nici descoperirea de noi metode de instruire lingvistică fară îndoială nu vor realiza următoarele principii, pe care noi le considerăm esenţiale pentru o ordine lingvistică justă şi eficientă.

1. DEMOCRAŢIE Un sistem de comunicare, care de-a lungul întregii vieţi privilegiază pe unii in timp ce altora le cere să investească ani de eforturi pentru a ajunge la un grad scăzut de cunoaştere este fundamental nedemocratic. Deşi, ca oricare limbă, esperanto nu este perfectă, ea depăşeşte orice rival în domeniul egalităţii în comunicarea mondială.

Noi susţinem că inegalitatea lingvistică dă naştere la inegalitate în comunicare la toate nivelele, inclusiv la nivel internaţional. Noi suntem o mişcare pentru comunicare democratică.

2. EDUCAŢIE TRANSNAŢIONALĂ Fiecare limbă etnică este legată de o anumită cultură şi naţiune. De exemplu, elevul care studiază engleza învaţă despre cultura, geografia şi politica ţărilor anglofone, în speţă SUA şi Marea Britanie. Elevul care învaţă esperanto învaţă despre o lume fără graniţe în care fiecare ţară se prezintă ca "acasă".

Noi susţinem că educaţia prin intermediul unei limbi etnice este legată de o anumită perspectivă asupra lumii. Noi suntem o mişcare pentru o educaţie transnaţională.

3. EFICACITATE PEDAGOGICĂ Doar un mic procentaj din acei care studiază o limbă străină reuşesc să o stăpânească bine. Însuşirea completă a limbii esperanto este posibilă şi prin studiu individual. Diferite studii au demonstrat efectele propedeutice ale limbii esperanto în învăţarea altor limbi. Esperanto este recomandată şi ca element central în conştientizarea lingvistică a elevilor.

Noi susţinem că dificultăţile limbilor etnice vor constitui întotdeauna un obstacol pentru mulţi elevi, care ar profita totuşi de cunoaşterea unei a doua limbi. Noi suntem o mişcare pentru educaţie eficientă.

4. MULTILINGVISM Comunitatea esperantistă este una din puţinele comunităţi lingvistice mondiale ai cărei vorbitori sunt, fără excepţie, bilingvi sau multilingvi. Fiecare membru al comunităţii a acceptat sarcina de a învăţa cel puţin o limbă străină până la nivelul de vorbire. În multe cazuri aceasta conduce la cunoaşterea şi îndrăgirea mai multor limbi şi în general la un orizont personal mai larg.

Noi susţinem că vorbitorii oricărei limbi, mari sau mici, trebuie să dispună de o şansă reală de a-şi însuşi o a doua limbă la un nivel înalt de comunicare. Noi suntem o mişcare pentru realizarea acestei şanse.

5. DREPTURI LINGVISTICE Repartizarea inegală a puterii între limbi este garanţia nesiguranţei lingvistice constante sau a supremaţiei lingvistice asupra unei mari părţi a populaţiei lumii. În comunitatea esperantistă vorbitorii limbilor mari sau mici, oficiale sau neoficiale, se întâlnesc pe un teren neutru graţie dorinţei reciproce de compromis. Acest echilibru între drepturi şi responabilităţi lingvistice creează un precedent pentru găsirea şi evoluarea altor soluţii împotriva inegalităţii şi conflictelor lingvistice.

Noi susţinem că vastele diferenţe de potenţial între limbi subminează garanţiile exprimate în atâtea documente internaţionale referitoare la tratare egală fără deosebire de limbă. Noi suntem o mişcare pentru drepturi lingvistice.

6. DIVERSITATE LINGVISTICĂ Guvernele naţionale consideră marea diversitate de limbi din lume o barieră în comunicare şi evoluţie. Totuşi, pentru comunitatea esperantistă diversitatea lingvistică este o sursă constantă şi indispensabilă de îmbogăţire. Prin urmare, fiecare limbă, ca orice specie vie, este valoroasă prin ea însăşi şi demnă de protecţie şi suport.

Noi susţinem că politica comunicării şi a evoluării, dacă nu este bazată pe respectul şi susţinerea tuturor limbilor, condamnă la moarte majoritatea limbilor lumii. Noi suntem o mişcare pentru diversitate lingvistică.

7. EMANCIPAREA OMULUI Fiecare limbă îi eliberează şi îi ingrădeşte pe vorbitorii ei, dându-le posibilitatea de a comnica între ei şi barându-le comunicarea cu alţii. Concepută ca mijloc de comunicare universală, esperanto este unul dintre marile proiecte funcţionale ale emancipării omului, proiect care dă fiecărui om posibilitatea de a participa ca individ în cadrul colectivităţii umane, cu rădăcini puternice în cultura lui locală şi în identitatea lui lingvistică, fără însă a fi limitată la ele.

Noi susţinem că folosirea exclusivă a limbilor naţionale ridică în mod inevitabil bariere în calea libertăţii de exprimare, comunicare şi asociere. Noi suntem o mişcare pentru emanciparea omului.