Ми, чланови светског покрета за унапређење есперанта, упућујемо овај манифест свим владама, међународним организацијама и људима добре воље, објављујући наше настојање да свим снагама наставимо да делујемо на овде изнесеним циљевима, па позивамо све организације и појединце, да се прикључе нашим настојањима.

Објављен 1887. године као пројект помоћног језика за међународно споразумевање, есперанто се убрзо развио у живи језик са богатим нијансама. Већ дуже од једног века он повезује људе и савлађује језичке и културне баријере. У том периоду циљеви оних који се њиме користе нису изгубили на својој важности и актуелности. Ни употреба неких националних језика широм света, ни напредак у техници комуникација, ни откривање нових метода језичке наставе неће сигурно остварити оне принципе које ми сматрамо битним за праведно и ефикасно решење језичког поретка.

1. Демократија Систем комуникација, који је целог живота привилегија само неких људи, док од других захтева да уложе године труда да би постигли нижи степен знања – у основи је недемократски. Иако есперанто, као и сваки језик, није савршен, он много надмашује све друге у области равноправне светске комуникације.

Тврдимо да језичка неједнакост изазива комуникацијске неједнакости на свим нивоима, укључујући и међународни ниво. Ми смо покрет за демократију у комуницирању.

2. Међунационално образовање Сваки национални језик везан је за одређену културу и народност. На пример, ученик који учи енглески, учи о култури, географији и политици земаља енглеског језичког подручја, нарочито САД и Велике Британије. Ученик који учи есперанто, учи о свету без граница, у коме се свака земља представља као сопствени дом.

Тврдимо да је образовање посредством било којег националног језика повезано са одређеном контролом света. Ми смо покрет за транснационално образовање.

3. Педагошко деловање Само мали проценат оних који уче неки страни језик, њиме заиста и овлада. Потпуно владање есперантом могуће је и самоучењем. Разне студије показују важност знања једног језика при учењу других језика. Есперанто се исто тако препоручује као основни кључ код курсева ѕа језичко усмеравање ученика.

Тврдимо да ће тешкоће националних језика увијек представљати препреку за многе ученике који би ипак требало да се користе познавањем другог језика. Ми смо покрет за активну наставу језика.

4. Вишејезичност Есперантска заједница једна је од малог броја језичких заједница на светском нивоу, чији су корисници без изузетка дво- или вишејезички. Сваки припадник заједнице прихватио је обавезу да научи бар један страни језик до говорног степена. У многим случајевима то доводи до знања и љубави за више језика и уопште до широког личног погледа на свет.

Тврдимо да би припадници свих језика, великих и малих, требало да добију стварну прилику за усвајање другог језика до високог степена комуникације. Ми смо покрет за пружање такве прилике.

5. Језичка права Неједнака расподела моћи међу језицима је рецепт за сталну језичку несигурност, или директну језичку потлаченост код великог броја становника света. У есперантској заједници припадници великих или малих народа, службено или неслужбено, састају се на неутралном терену захваљујући међусобној вољи за споразумом. Таква равнотежа између језичких права и одговорности пружа могућност за развијање и налажење других решења код језичких неједнакости и језичких спорова.

Тврдимо да огромне разлике у степенима моћи међу језицима поткопавају гаранције изражене у толиким међународним документима о равноправном третирању без обзира на језик. Ми смо покрет за језичка права.

6. Језичка разноврсност Поједине владе склоне су да разматрају велике језичке разлике у свијету као сметњу у комуникацији и развоју. Ѕа есперантску заједницу разноврсност језика је сталан и неопходан извор богатства. Према томе, сваки језик као и свака животна врста, вриједан је већ због себе самог и заслужује заштиту и подршку.

Тврдимо да политика комуникације и развоја, ако се не темељи на поштовању и подршци свих језика, осуђује на изумирање већину језика у свијету. Ми смо покрет за језичку разноликост.

7. Равноправност људи Сваки језик истовремено ослобађа и спутава своје кориснике пружајући им могућност међусобног споразумевања, а ограничавајући комуникацију са другима. Планиран као опште средство за комуникацију, есперанто је један од великих и већ доказаних пројеката људске равноправности који већ делује – пројект који омогућава сваком човеку да као појединац делује у људској заједници остајући у основи везан за своју локалну културну и језичку самосвојност, а не ограничен њоме.

Тврдимо да искључива употреба националних језика значи препреку слободи самоизражавања, комуникацији и удруживању. Ми смо покрет за равноправност људи.