Ми, члени всесвітнього руху за подальший поступ есперанто, спрямовуємо цей маніфест усім урядам, міжнародним організаціям і людям доброї волі, заявляємо про наш намір надалі неухильно працювати для цілей викладених нижче і запрошуємо всі окремі організації та людей приєднатись до наших устремлінь.

Започатковане в 1887 році як проект допоміжної мови для міжнародного спілкування і швидко розвинуте в життєву, багату відтінками мову, есперанто вже понад сторіччя діє для об´єднання людей, розділених мовними та культурними кордонами. Ані всесвітнє вживання кількох національних мов, ані поступ технічних засобів зв´язку, ані відкриття нових методів навчання мов не реалізує, мабуть, таких засад, які ми вважаємо суттєвими для справедливого та дієвого мовного порядку,

1. Демократія. Система спілкування, яка постійно надає привілеї одним людям, а від інших вимагає роками докладати зусиль, щоб досягти нижчого рівня дієвоздатності, у своїй основі є недемократичною. Хоча, як і будь-яка мова, есперанто не є досконалим, воно значно переважає своїх опонентів у галузі рівноправності спілкування.

Ми стверджуємо, що мовна нерівність спричиняє нерівноправність стосунків на всіх рівнях, включно на міжнародному. Ми - рух за демократичне спілкування.

2. Транснаціональна освіта. Кожна етнічна мова пов´язана з визначеною культурою та нацією. Наприклад, учень, який вивчає англійську мову, дізнається про культуру, географію та політичну систему англомовних країн, в основному - США та Британії. Учень, який вивчає есперанто, дізнається про світ без кордонів, у якому кожна країна - наче рідний дім.

Ми стверджуємо, що освіта будь-якою етнічною мовою пов´язана з визначеною перспективою світу. Ми - рух за транснаціональну освіту.

3. Педагогічна ефективність. Лише незначний відсоток тих,хто вивчає іноземну мову, оволодіває нею. Цілковите освоєння есперанто можливе навіть завдяки самонавчанню, а різноманітні дослідження свідчать про пропедевтичну дієвість для навчання інших мов. Есперанто також рекомендують як основний розділ курсу усвідомлення учнями мов.

Ми стверджуємо, що складність етнічних мов завжди створює перешкоди для багатьох учнів, які однак, могли б виграти від знання мови. Ми - рух за ефективне навчання мов.

4. Багатомовність. Есперантська громада є однією з небагатьох світових мовних громад, усі без винятку члени якої є дво- або багатомовними. Кожен член громади прийняв завдання засвоїти принаймі одну чужу мову на рівні спілкування. У багатьох випадках це призводить до знання багатьох мов і поваги до них, що розширює особистий світогляд.

Ми стверджуємо, що носії всіх мов, великих чи малих, повинні б мати реальнішу можливість для освоєння другої мови на високому комунікативному рівні. Ми - рух за надання такої можливості.

5. Мовні права. Нерівний розподіл влади між мовами для значної частини населення світу є рецептом для постійної мовної небезпеки або безпосереднього мовного гніту. В есперантській громаді носії мов великих і малих, офіційних і неофіційних, збираються на нейтральному терені завдяки взаємній волі до компромісів. Така рівновага між мовними правами та відповідальністю створює прецедент для розвитку й оцінки інших вирішень мовної нерівності та мовних конфліктів.

Ми стверджуємо, що значна різниця в силі мов підриває ґарантії щодо рівноправності незалежно від мови, висловлені в багатьох міжнародних документах. Ми - рух за мовні права.

6. Мовне різноманіття. Національні уряди схильні вважати, що різноманіття мов у світі є перешкодою для спілкування і розвитку. Однак, для есперантської громади різноманітність мов є постійним наявним джерелом багатства. Звідси, кожна мова, як різновид живого буття, є цінною сама по собі й гідною захисту та підтримки.

Ми стверджуємо, що політика спілкування і розвитку, якщо вона не базується на повазі до всіх мов та їх підтримці, призводить до вимирання більшості мов світу. Ми - рух за мовну різноманітність.

7. Емансипація людини. Кожна мова звільнює та ув´язнює своїх носіїв, даючи їм змогу спілкуватись між собою та заважаючи - з іншими. Сплановане як засіб загального спілкування, есперанто є одним з великих діючих проектів емансипації людини - проект, що уможливлює кожній людині як особистості брати участь в житті громади, з міцними коренями своєї місцевої та мовної ідентичності, а не відмежовуючись від них.

Ми стверджуємо, що виключне вживання національних мов неуникно ставить перешкоди свободам самовираження, стосунків і об´єднання. Ми - за емансипацію людини.