LINGVO.ORG abcTajpu


abctajpu.xpi
for Firefox/por Fajrovulpo
by/far A.D.Irvine
[For support list/Por peti helpon]
La simbolo por Eŭropa tago de lingvoj
Den Europæiske Sprogdag 2005
Europäischer Tag der Sprachen 2005
Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών 2005
European Day of Languages 2005
Eŭropa tago de lingvoj 2005
Día Europeo de las Lenguas 2005
Euroopan kielten teemapäivä 2005
Journée européenne des langues 2005
Giornata europea delle lingue 2005
de Europese dag van de talen 2005
Dia Europeu das Línguas 2005
Europeiska språkdagen 2005


See also / Vidu ankaŭ ABCTAJPU2


Plenaj opcioj

The Firefox extension "abcTajpu" offers a number of ways to enter the non-ASCII letters from various European (and some other) languages. The simplest way to type an accented letter, when you're in a text field of a web page, is to press alt-F1 or menuo.tools.àbĉ then :-) to enter. Another is to context/right click and follow the abcTajpu menu. To configure "abcTajpu" click on menu.tools.abcTajpu which brings up the dialogue shown on the right.

The aldonaĵo por Fajrovulpo donas plurajn metodojn entajpi neaksiiajn literojn de diversaj Eŭropaj (kaj aliaj) lingvoj. La plej simpla maniero tajpi supersignitan literon, kiam vi estas en tekstujo de retejo, estas premi alt-F1 aŭ menuo.iloj.àbĉ poste :-) por enigi. Alia metodo estas kuntekstklaki kaj sekvi la menuon abcTajpu. Por agordi "abcTajpu" klaku menuo.iloj.abcTajpu por vidi la agordan fenestron (bildo dekstre).


Jen la opcioj en abcTajpu, ebligante facile tajpi supersignojn en Fajrovulpo kaj Tondrobirdo

(1)

The text field context menu for abcTajpu has many options, including the ability to add context menus for individual languages for faster entry of accented letters.

La menuo de tekstuja kunteksta menuo por abcTajpu havas multajn opciojn, inkluzive de la ebleco aldoni kuntekstmenuojn por individuaj lingvoj por pli rapida liter-enigado.


(2)

When in a web page's text field, use for example, alt-F2 for umlaut, alt-F7 for circumflex, alt-F8 for tilde, alt-F10 for acute, alt-F11 for grave. To enable such accent keys please tick the appropriate checkboxes from section 2 of abcTajpu's configuration screen (menu.tools.abcTajpu). Untick if there are collisions with other extensions.

Kiam en reteja tesktujo, uzu ekzemple, alt-F7 por cirkumflekso, maj-alt-F8 por hoko. Por ebligi supersign-klavojn, elektu koncerna(j)n (alt)-F(numero) de la agorda fenestro (menuo.iloj.abcTajpu). Malelektu se estas kolizioj kun aliaj aldonaĵoj.

alt-F2: control-shift-alt-INS
shift-alt-F2" control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F2
alt-F5, control-shift-alt-INS
shift-alt-F5& control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F5? control-shift-alt-INS
alt-F7^ control-shift-alt-INS
shift-alt-F7< control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F7/ control-shift-alt-INS
alt-F8~ control-shift-alt-INS
shift-alt-F8( control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F8- control-shift-alt-INS
alt-F10' control-shift-alt-INS
shift-alt-F100 control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F10. control-shift-alt-INS
alt-F11` control-shift-alt-INS
shift-alt-F11i control-shift-alt-INS
control-shift-alt-F11! control-shift-alt-INS

(3)

Custom macros. %u#### = unicode, | = end of definition. For example for German ss=%u00df|A[Ee]=%u00c4|ae=%u00e4|O[Ee]=%u00d6|oe=%u00f6|U[Ee]=%u00dc|ue=%u00fc
Now typing ss control-shift-alt-insert gives ß.

Propraj makrooj. %u#### = unikodo, | = difinofino. Ekzemple por Esperanto C=%u0108|c=%u0109|G=%u011C|g=%u011D|H=%u0124|h=%u0125|J=%u0134|j=%u0135|S=%u015C|s=%u015D|U=%u016C|u=%u016D
Nun tajpante C reg-maj-alt-enmetu donas Ĉ.

These are the default definitions (which may be overridden by your custom ones):

Jen la defaŭltaj difinoj (kiuj povas esti kovritaj per viaj propraj):


(4)

Select hot key alias for control-shift-alt-insert.

Elektu klavon por egali al varm-klavo reg-maj-alt-enmetu.